Johanna "Annie" Rotteveel Johanna "Annie" Rotteveel  ‎(I9)‎
Voorna(a)m(en): Johanna
Achternaam: Rotteveel
Roepnaam: Annie
Naam in huwelijk: Johanna Ramakers

Geslacht: VrouwVrouw
      

Voorna(a)m(en): Johanna
Achternaam: Rotteveel
Roepnaam: Annie
Naam in huwelijk: Johanna Ramakers

Geboorte: 25 juli 1909 26 30 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden: 28 maart 1993 ‎(Leeftijd 83)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte Geboorte 25 juli 1909 - 01:00 uur 26 30 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Adres:
Thuis, ?


Toon details Bron: Gemeentearchief Den Haag

Details citaat:  Geboorteakte nr 4041
  Invoerdatum in orginele bron: 27 juli 1909
Kwaliteit van de gegevens: zeker

Toon details Bron: Burgerlijken Stand

  Tekst: Inschrijving in het Register van den Burgerlijken Stand
Gemeente: 's-Gravenhage


Toon details Notitie: Vernoemd naar: ?
Aangever:
Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel, 26 jaar, Kleermaker, Den Haag. mijn vader
Getuigen:
Isaac Johannes Rotteveel, 51 jaar, Kleermaker, Den Haag
Johan Christoffel Rotteveel, 22 jaar, Kleermaker, Den Haag

Geboorteakte Johanna RotteveelGeboorteakte Johanna RotteveelInschrijving Burgerlijke StandInschrijving Burgerlijke Stand


Doop Doop 26 juli 1909 ‎(Leeftijd 1 dag)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Adres:
Kerk Heilig Hart van Jezus
Hobbemastraat 100


Toon details Bron: Doopbewijs

Kwaliteit van de gegevens: zeker


Toon details Notitie: Religie: Rooms Katholiek

R.K. parochiekerk H. Hart van Jezus aan de Hobbemastraat in de Haagse Schildersbuurt. Het ontwerp was afkomstig van de Scheveningse architect Wilhelmus Bernardus van Liefland ‎(1857-1919)‎. Ingezegend in 1894. Wegens teruglopend kerkbezoek gesloopt in 1974.

DoopbewijsDoopbewijsKerk Heilig Hart van JezusKerk Heilig Hart van Jezus


Woonplaats Woonplaats Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Adres:
25-jul-1909 Jan de Baenstraat 42 ‎(geboren)‎


Toon details Bron: Gemeentearchief Den Haag

Details citaat:  Persoonskaart


Toon details Notitie: 25-jul-1909 Jan de Baenstraat 42 ‎(geboren)‎
31-dec-1924 Noorderbeekstraat 228
18-nov-1930 Obrechtstraat 538 ‎(persoonskaart)‎
07-jan-1931 Raamstraat 37a ‎(fam. Bakker)‎‎(persoonskaart)‎
26-aug-1931 Noorderbeekstraat 228 ‎(persoonskaart)‎
23-mei-1933 Noorderbeekstraat 230 ‎(...?)‎‎(persoonskaart)‎
30-nov-1934 Kaapstraat 150? ‎(....?)‎
30-mrt-1936 Dekkerswald opname ‎(opnameboek)‎
31-dec-1936 Dekkerswald ontslag ‎(opnameboek)‎
12-jan-1937 Spionkopstraat 29 ‎(persoonskaart)‎
30-okt-1937 Kaapstraat 214 ‎(persoonskaart)‎

PersoonskaartPersoonskaartPersoonskaartPersoonskaart


Opname Sanatorium van 30 maart 1936 tot 31 december 1936 ‎(Leeftijd 26)‎ Opname in Sanatorium Groesbeek, Groesbeek, Gelderland, Nederland
Adres:
Roomsche Tuberculeuzen Herstellingsoord Dekkerswald
Nijmeegsebaan 31


Toon details Bron: Opnameboek

Details citaat:  Kopie Opameboek
  Invoerdatum in orginele bron: 30 maart 1936
  Tekst: Aard der Ziekte: TBC pulm.: Long TBC
Besmetting door haar verloofde.
Wonend in de Spionkopstraat 29 Den Haag

Kwaliteit van de gegevens: zeker


Notitie: In deze periode leert zij Johannes Everardus Ramakers kennen, ook opgenomen in het sanatorium, waar zij in 1939 mee trouwt.
Toon details Gedeelde Notitie: - Op 31 december 1906 werd de Vereeniging tot Stichting van Rooms-Katholieke Herstellingsoorden voor Longlijders en Zwakke Kinderen opgericht. Deze besluit tot de oprichting van twee tuberculoseklinieken: Dekkerswald in de bossen bij Groesbeek en Heliomare in Wijk aan Zee.
In 1913 wordt Dekkerswald geopend. Door een enorme toename van het aantal tuberculose gevallen in WO II is er net na de oorlog flink uitgebreid en zijn er extra barakken gebouwd. Deze dependance werd Dekkerswald II genoemd. Vanaf 1950 is er ook een longkliniek. Vanaf 1964 is Dekkerswald een zelfstandig ziekenhuis. Hiervoor werden ingrepen verricht in samenwerking met het UMC st. Radboud in Nijmegen. Vanaf halverwege de jaren 70 verminderd het aantal behandelingen sterk en moet er ingekrompen worden.
Sinds 1913 was ook een communiteit van de Zusters Onder de Bogen gevestigd op Dekkerswald. Vanuit Huize Bethel zetten de zusters zich in voor tuberculosepatiënten en voor patiënten die verpleegkundige en/ of geestelijke zorg en behoeven. Voor hun toegewijde zorg kregen de zusters bij hun vertrek op 15 november 2007 de gouden erepenning van de gemeente Groesbeek. In 1990 werd het op het terrein gevestigde klooster gesloopt.

De barakken van Dekkerswald II hebben vanwege het afnemend gebruik ook dienst gedaan als studentenwoningen.

Op 22 november 2007 werd het dagbehandelingscentrum Longoncologie geopend. In juli 2009 veranderde de naam naar Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald UCCZ). Dekkerswald werd sindsdien een ziekenhuis voor álle chronisch zieken, niet enkel beperkt tot longaandoeningen. Ook zijn op het terrein diverse scholen en bedrijven gevestigd.

Dekkerswald Opnameboek ‎(Kopie)‎Dekkerswald Opnameboek ‎(Kopie)‎Dekkerswald gebouwenDekkerswald gebouwenDekkerswald LiggalerijDekkerswald Liggalerij


Beroep Beroep 30 maart 1936 ‎(Leeftijd 26)‎ Strijkster Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Instantie: opname boek Dekkerswald en Persoonskaart

Toon details Bron: Gemeentearchief Den Haag

Details citaat:  Persoonskaart


Notitie: 30-mrt-1936 Strijkster ‎(opnameboek Dekkerswald)‎
Burgerlijk huwelijk HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Johannes Everardus "Jo" Ramakers - 22 november 1939 ‎(Leeftijd 30)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Bruidsmeisje: Theodora Johanna "Dora" Rotteveel  (I249) - [VerwantschapPartner] - [VerwantschapPartner]
Bruidsmeisje: Petronella Margaretha "Nel" Ramakers II  (I24) ‎(Leeftijd 21)‎ - [VerwantschapPartner] - [VerwantschapPartner]


Toon details Bron: Dagblad advertentie

Details citaat:  Huwelijksafkondigingen
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
  Tekst: Het Vaderland 11 nov 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker

Toon details Bron: Gemeentearchief Den Haag

Details citaat:  Huwelijksakte B1664
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker

Huwelijksaankondiging Huwelijksaankondiging "Het Vaderland"Huwelijk Johannes Everardus Ramakers en Johanna RotteveelHuwelijk Johannes Everardus Ramakers en Johanna Rotteveel


Opname Sanatorium van 1947 tot 1948 ‎(Leeftijd 37)‎ Opname in Sanatorium Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Adres:
Villa "Duynrose"
Tapijtweg 10


Bron: Privé gegevens


Toon details Notitie: Ongeveer 16 maanden opgenomen in het Sanatorium voor de genezing van een gebroken rugwervel.
Exacte periode en duur is niet bekend.

Gedeelte Overgenomen uit "Verslag over het tijdvak vanaf de oprichting op 26 december 1945 tot en met 31 december 1947".
HAAGSCH NOOD-SANATORIUM
Terstond na de bevrijding hebben de 's-Gravenhaagsche Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose en de Sophia-Stichting gezocht naar een geschikte ruimte voor opname van t.b.c.-patiënten. Er is toen een plan ontworpen om een groot aantal barakken te plaatsen op het terrein van het voormalige Gemeente-Ziekenhuis aan de Tapijtweg, doch al spoedig bleek, dat dit plan financieel niet uitvoerbaar zou zijn. Tenslotte werd besloten het oorspronkelijke Sanatorium van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging aan de Doornikschestraat opnieuw in te richten en te zoeken naar een mogelijkheid voor uitbreiding van de hierin beschikbare ruimte. De oplossing hiervoor werd gevonden door plaatsing van drie z.g. "Zweedsche barakken", welke door de Regeering waren aangekocht, in de tuin van het Sanatorium, terwijl daarnaast de beschikking werd verkregen over de nabij gelegen villa "Duynroos" aan de Tapijtweg 10, in de tuin waarvan eveneens twee houten "Zweedsche barakken" konden worden geplaatst.
Voor de exploitatie hiervan is een stichting in het leven geroepen: "de Stichting Haagsch Nood-Sanatorium".
Het Sanatorium aan de Doornikschestraat werd voorts bestemd voor de longpatiënten en het Sanatorium aan de Tapijtweg voor chirurgische patiënten.
Het zou tot October 1947 duren alvorens alle barakken konden worden geopend en alle longpatiënten in het Sanatorium aan de Doornikschestraat an alle chirurgische patiënten in villa "Duynrose" onderdak hadden gevonden.

Villa DuynroseVilla DuynroseIk ‎(Reinier)‎ op bezoek bij mijn moeder in het sanatoriumIk ‎(Reinier)‎ op bezoek bij mijn moeder in het sanatoriumZweedse barak bij villa DuynroseZweedse barak bij villa Duynrose


Scheiding Johannes Everardus "Jo" Ramakers - 17 juli 1951 ‎(Leeftijd 41)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland


Toon details Bron: Gemeentearchief Den Haag

Details citaat:  Gemeente Den Haag
  Invoerdatum in orginele bron: 17 juli 1951
  Tekst: Vonnis rechtbank Den Haag: 3-april-1951, akte B1664
Kwaliteit van de gegevens: zeker

Burgerlijk huwelijk HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Cornelis "Kees" van Tol III - 15 oktober 1952 ‎(Leeftijd 43)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Adres:
Trouwzaal
Javastraat 26


Toon details Bron: Trouwkaart

Kwaliteit van de gegevens: zeker


Toon details Notitie: De bruiloft zal gevierd worden op zaterdag 18 oktober in de zaal van Hotel Restaurant Kuijs Witsenburg te Rijswijk.
Hotel Restaurant Kuijs Witsenburg is in 1963 gesloopt.
Nu staat er een Woonflat met er onder een winkel. De flat wordt de Rutgers flat genoemd, de eerste winkel was die van Rutgers ‎(1966)‎, woningtextiel. Nu ‎(nov. 2012)‎ is er een Aldi winkel gevestigd.

TrouwkaartTrouwkaartHotel Restaurant Kuijs WitsenburgHotel Restaurant Kuijs WitsenburgRutgersflatRutgersflatHuwelijksfoto Cornelis van Tol en Johanna RotteveelHuwelijksfoto Cornelis van Tol en Johanna RotteveelHuwelijksfeest Cornelis van Tol en Johanna RotteveelHuwelijksfeest Cornelis van Tol en Johanna Rotteveel


Overleden Overleden 28 maart 1993 ‎(Leeftijd 83)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Adres:
Verpleeghuis "Sammersbrug"
Lichtenbergweg 150

Doodsoorzaak: Dementie

Toon details Bron: Overlijdenskaart

Kwaliteit van de gegevens: zeker

OverlijdenskaartOverlijdenskaart


Begrafenis Begrafenis 31 maart 1993 ‎(3 dagen na overlijden)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Begraafplaats Begraafplaats: R.K. Begraafplaats "St. Barbara"

Adres:
St. Barbaraweg 6


Toon details Bron: Overlijdenskaart

Kwaliteit van de gegevens: zeker

Laatste wijziging Laatste wijziging 22 september 2022 - 10:14:19 - Laatst gewijzigd door: r.ramakers
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F84)
Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel I
1882 - 1930
Christina Zuiderwijk
1878 - 1952
Wilhelmina Christina "Mien" Rotteveel
1906 - 1980
Cecilia Johanna "Cilia" Rotteveel
1907 - 1982
Christina "Stien" Rotteveel
1908 - 1994
Johanna "Annie" Rotteveel
1909 - 1993
Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel II
1911 - 1915
Johannes Wilhelmus "Jan" Rotteveel
1913 - 1982
Alida Maria "Alie" Rotteveel
1914 -
Isaac Jacobus Bartholomeus "Sjaak" Rotteveel III
1916 - 1985
Theodora Johanna "Dora" Rotteveel
1920 -

Directe familie  (F3)
Johannes Everardus "Jo" Ramakers
1911 - 1999
Reinier Coenradus Vincentius Petrus "Reinier" Ramakers III
-

Directe familie  (F61)
Cornelis "Kees" van Tol III
1910 - 1971


Notities
Geboorte Vernoemd naar: ?
Aangever:
Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel, 26 jaar, Kleermaker, Den Haag. mijn vader
Getuigen:
Isaac Johannes Rotteveel, 51 jaar, Kleermaker, Den Haag
Johan Christoffel Rotteveel, 22 jaar, Kleermaker, Den Haag
Doop Religie: Rooms Katholiek

R.K. parochiekerk H. Hart van Jezus aan de Hobbemastraat in de Haagse Schildersbuurt. Het ontwerp was afkomstig van de Scheveningse architect Wilhelmus Bernardus van Liefland ‎(1857-1919)‎. Ingezegend in 1894. Wegens teruglopend kerkbezoek gesloopt in 1974.
Woonplaats 25-jul-1909 Jan de Baenstraat 42 ‎(geboren)‎
31-dec-1924 Noorderbeekstraat 228
18-nov-1930 Obrechtstraat 538 ‎(persoonskaart)‎
07-jan-1931 Raamstraat 37a ‎(fam. Bakker)‎‎(persoonskaart)‎
26-aug-1931 Noorderbeekstraat 228 ‎(persoonskaart)‎
23-mei-1933 Noorderbeekstraat 230 ‎(...?)‎‎(persoonskaart)‎
30-nov-1934 Kaapstraat 150? ‎(....?)‎
30-mrt-1936 Dekkerswald opname ‎(opnameboek)‎
31-dec-1936 Dekkerswald ontslag ‎(opnameboek)‎
12-jan-1937 Spionkopstraat 29 ‎(persoonskaart)‎
30-okt-1937 Kaapstraat 214 ‎(persoonskaart)‎
FROM In deze periode leert zij Johannes Everardus Ramakers kennen, ook opgenomen in het sanatorium, waar zij in 1939 mee trouwt.
FROM Op 31 december 1906 werd de Vereeniging tot Stichting van Rooms-Katholieke Herstellingsoorden voor Longlijders en Zwakke Kinderen opgericht. Deze besluit tot de oprichting van twee tuberculoseklinieken: Dekkerswald in de bossen bij Groesbeek en Heliomare in Wijk aan Zee.
In 1913 wordt Dekkerswald geopend. Door een enorme toename van het aantal tuberculose gevallen in WO II is er net na de oorlog flink uitgebreid en zijn er extra barakken gebouwd. Deze dependance werd Dekkerswald II genoemd. Vanaf 1950 is er ook een longkliniek. Vanaf 1964 is Dekkerswald een zelfstandig ziekenhuis. Hiervoor werden ingrepen verricht in samenwerking met het UMC st. Radboud in Nijmegen. Vanaf halverwege de jaren 70 verminderd het aantal behandelingen sterk en moet er ingekrompen worden.
Sinds 1913 was ook een communiteit van de Zusters Onder de Bogen gevestigd op Dekkerswald. Vanuit Huize Bethel zetten de zusters zich in voor tuberculosepatiënten en voor patiënten die verpleegkundige en/ of geestelijke zorg en behoeven. Voor hun toegewijde zorg kregen de zusters bij hun vertrek op 15 november 2007 de gouden erepenning van de gemeente Groesbeek. In 1990 werd het op het terrein gevestigde klooster gesloopt.

De barakken van Dekkerswald II hebben vanwege het afnemend gebruik ook dienst gedaan als studentenwoningen.

Op 22 november 2007 werd het dagbehandelingscentrum Longoncologie geopend. In juli 2009 veranderde de naam naar Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald UCCZ). Dekkerswald werd sindsdien een ziekenhuis voor álle chronisch zieken, niet enkel beperkt tot longaandoeningen. Ook zijn op het terrein diverse scholen en bedrijven gevestigd.


Beroep 30-mrt-1936 Strijkster ‎(opnameboek Dekkerswald)‎
Opname Ongeveer 16 maanden opgenomen in het Sanatorium voor de genezing van een gebroken rugwervel.
Exacte periode en duur is niet bekend.

Gedeelte Overgenomen uit "Verslag over het tijdvak vanaf de oprichting op 26 december 1945 tot en met 31 december 1947".
HAAGSCH NOOD-SANATORIUM
Terstond na de bevrijding hebben de 's-Gravenhaagsche Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose en de Sophia-Stichting gezocht naar een geschikte ruimte voor opname van t.b.c.-patiënten. Er is toen een plan ontworpen om een groot aantal barakken te plaatsen op het terrein van het voormalige Gemeente-Ziekenhuis aan de Tapijtweg, doch al spoedig bleek, dat dit plan financieel niet uitvoerbaar zou zijn. Tenslotte werd besloten het oorspronkelijke Sanatorium van de 's-Gravenhaagsche Vereeniging aan de Doornikschestraat opnieuw in te richten en te zoeken naar een mogelijkheid voor uitbreiding van de hierin beschikbare ruimte. De oplossing hiervoor werd gevonden door plaatsing van drie z.g. "Zweedsche barakken", welke door de Regeering waren aangekocht, in de tuin van het Sanatorium, terwijl daarnaast de beschikking werd verkregen over de nabij gelegen villa "Duynroos" aan de Tapijtweg 10, in de tuin waarvan eveneens twee houten "Zweedsche barakken" konden worden geplaatst.
Voor de exploitatie hiervan is een stichting in het leven geroepen: "de Stichting Haagsch Nood-Sanatorium".
Het Sanatorium aan de Doornikschestraat werd voorts bestemd voor de longpatiënten en het Sanatorium aan de Tapijtweg voor chirurgische patiënten.
Het zou tot October 1947 duren alvorens alle barakken konden worden geopend en alle longpatiënten in het Sanatorium aan de Doornikschestraat an alle chirurgische patiënten in villa "Duynrose" onderdak hadden gevonden.
Huwelijk De bruiloft zal gevierd worden op zaterdag 18 oktober in de zaal van Hotel Restaurant Kuijs Witsenburg te Rijswijk.
Hotel Restaurant Kuijs Witsenburg is in 1963 gesloopt.
Nu staat er een Woonflat met er onder een winkel. De flat wordt de Rutgers flat genoemd, de eerste winkel was die van Rutgers ‎(1966)‎, woningtextiel. Nu ‎(nov. 2012)‎ is er een Aldi winkel gevestigd.
Huwelijk De bruiloft zal gevierd worden op zaterdag 18 oktober in de zaal van Hotel Restaurant Kuijs Witsenburg te Rijswijk.
Hotel Restaurant Kuijs Witsenburg is in 1963 gesloopt.
Nu staat er een Woonflat met er onder een winkel. De flat wordt de Rutgers flat genoemd, de eerste winkel was die van Rutgers ‎(1966)‎, woningtextiel. Nu ‎(nov. 2012)‎ is er een Aldi winkel gevestigd.
Overlijden van een partner Tijdstip overlijden checken

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geboorte Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Geboorteakte nr 4041
  Invoerdatum in orginele bron: 27 juli 1909
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Geboorte Burgerlijken Stand
  Tekst: Inschrijving in het Register van den Burgerlijken Stand
Gemeente: 's-Gravenhage
Doop Doopbewijs
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Woonplaats Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Persoonskaart
Gebeurtenis Opnameboek
Details citaat:  Kopie Opameboek
  Invoerdatum in orginele bron: 30 maart 1936
  Tekst: Aard der Ziekte: TBC pulm.: Long TBC
Besmetting door haar verloofde.
Wonend in de Spionkopstraat 29 Den Haag

Kwaliteit van de gegevens: zeker
Beroep Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Persoonskaart
Huwelijk Dagblad advertentie
Details citaat:  Huwelijksafkondigingen
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
  Tekst: Het Vaderland 11 nov 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Huwelijksakte B1664
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Dagblad advertentie
Details citaat:  Huwelijksafkondigingen
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
  Tekst: Het Vaderland 11 nov 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Huwelijksakte B1664
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Dagblad advertentie
Details citaat:  Huwelijksafkondigingen
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
  Tekst: Het Vaderland 11 nov 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Huwelijksakte B1664
  Invoerdatum in orginele bron: 22 november 1939
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Gebeurtenis Privé gegevens
Scheiding Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Gemeente Den Haag
  Invoerdatum in orginele bron: 17 juli 1951
  Tekst: Vonnis rechtbank Den Haag: 3-april-1951, akte B1664
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Scheiding Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Gemeente Den Haag
  Invoerdatum in orginele bron: 17 juli 1951
  Tekst: Vonnis rechtbank Den Haag: 3-april-1951, akte B1664
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Scheiding Gemeentearchief Den Haag
Details citaat:  Gemeente Den Haag
  Invoerdatum in orginele bron: 17 juli 1951
  Tekst: Vonnis rechtbank Den Haag: 3-april-1951, akte B1664
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Trouwkaart
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Trouwkaart
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Huwelijk Trouwkaart
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Overlijden van een partner Overlijdenskaart
Details citaat:  Overlijdenkaart
Begrafenis van partner Overlijdenskaart
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Overleden Overlijdenskaart
Kwaliteit van de gegevens: zeker
Begrafenis Overlijdenskaart
Kwaliteit van de gegevens: zeker

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
Zweedse barak bij villa DuynroseZweedse barak bij villa Duynrose  ‎(M763)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
Ik ‎(Reinier)‎ op bezoek bij mijn moeder in het sanatoriumIk ‎(Reinier)‎ op bezoek bij mijn moeder in het sanatorium  ‎(M223)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
Villa DuynroseVilla Duynrose  ‎(M207)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
PersoonskaartPersoonskaart  ‎(M209)‎
Soort: Document


Multimedia-object
PersoonskaartPersoonskaart  ‎(M208)‎
Soort: Document


Multimedia-object
Johanna RotteveelJohanna Rotteveel  ‎(M188)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
Dekkerswald LiggalerijDekkerswald Liggalerij  ‎(M187)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
Dekkerswald gebouwenDekkerswald gebouwen  ‎(M186)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
Dekkerswald Opnameboek ‎(Kopie)‎Dekkerswald Opnameboek ‎(Kopie)‎  ‎(M185)‎
Soort: Document


Multimedia-object
Kerk Heilig Hart van JezusKerk Heilig Hart van Jezus  ‎(M762)‎
Soort: Foto


Multimedia-object
DoopbewijsDoopbewijs  ‎(M191)‎
Soort: Document


Multimedia-object
OverlijdenskaartOverlijdenskaart  ‎(M193)‎
Soort: Document


Multimedia-object
Inschrijving Burgerlijke StandInschrijving Burgerlijke Stand  ‎(M190)‎
Soort: Document


Multimedia-object
Geboorteakte Johanna RotteveelGeboorteakte Johanna Rotteveel  ‎(M189)‎
Soort: Document


Multimedia-object
Huwelijksfoto Cornelis van Tol en Johanna RotteveelHuwelijksfoto Cornelis van Tol en Johanna Rotteveel  ‎(M764)‎
Soort: Foto

Cornelis "Kees" van Tol III

Multimedia-object
RutgersflatRutgersflat  ‎(M195)‎
Soort: Foto

Cornelis "Kees" van Tol III

Multimedia-object
Hotel Restaurant Kuijs WitsenburgHotel Restaurant Kuijs Witsenburg  ‎(M194)‎
Soort: Foto

Cornelis "Kees" van Tol III

Multimedia-object
TrouwkaartTrouwkaart  ‎(M192)‎
Soort: Document

Cornelis "Kees" van Tol III

Multimedia-object
Huwelijksfeest Cornelis van Tol en Johanna RotteveelHuwelijksfeest Cornelis van Tol en Johanna Rotteveel  ‎(M765)‎
Soort: Foto

Cornelis "Kees" van Tol III

Multimedia-object
Huwelijksaankondiging "Het Vaderland"Huwelijksaankondiging "Het Vaderland"  ‎(M198)‎
Soort: Krant

Johannes Everardus "Jo" Ramakers

Multimedia-object
Huwelijk Johannes Everardus Ramakers en Johanna RotteveelHuwelijk Johannes Everardus Ramakers en Johanna Rotteveel  ‎(M206)‎
Soort: Foto

Johannes Everardus "Jo" Ramakers
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel I ‎(I240)‎
Geboorte 27 december 1882 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 28 oktober 1930 ‎(Leeftijd 47)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
-4 jaren
Moeder
 
Christina Zuiderwijk ‎(I241)‎
Geboorte 28 oktober 1878 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 28 april 1952 ‎(Leeftijd 73)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Burgerlijk huwelijk: 23 augustus 1905 -- Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
5 maanden
#1
Zus
Wilhelmina Christina "Mien" Rotteveel ‎(I242)‎
Geboorte 21 januari 1906 23 27 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 1 juli 1980 ‎(Leeftijd 74)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
1 jaar
#2
Zus
Cecilia Johanna "Cilia" Rotteveel ‎(I243)‎
Geboorte 30 januari 1907 24 28 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 20 mei 1982 ‎(Leeftijd 75)‎ Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, Nederland
15 maanden
#3
Zus
Christina "Stien" Rotteveel ‎(I244)‎
Geboorte 23 april 1908 25 29 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 19 juli 1994 ‎(Leeftijd 86)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
15 maanden
#4
Johanna "Annie" Rotteveel ‎(I9)‎
Geboorte 25 juli 1909 26 30 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 28 maart 1993 ‎(Leeftijd 83)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
2 jaren
#5
Broer
Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel II ‎(I245)‎
Geboorte 15 juni 1911 28 32 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 24 mei 1915 ‎(Leeftijd 3)‎ Stompwijk, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland, Nederland
2 jaren
#6
Broer
Johannes Wilhelmus "Jan" Rotteveel ‎(I246)‎
Geboorte 1 maart 1913 30 34 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 13 december 1982 ‎(Leeftijd 69)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
20 maanden
#7
Zus
Alida Maria "Alie" Rotteveel ‎(I247)‎
Geboorte 17 oktober 1914 31 35 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden Ja
19 maanden
#8
Broer
Isaac Jacobus Bartholomeus "Sjaak" Rotteveel III ‎(I248)‎
Geboorte 21 mei 1916 33 37 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 3 april 1985 ‎(Leeftijd 68)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
4 jaren
#9
Zus
Theodora Johanna "Dora" Rotteveel ‎(I249)‎
Geboorte 3 juli 1920 37 41 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden Ja
Gezin met Johannes Everardus "Jo" Ramakers
Ex-man
Johannes Everardus "Jo" Ramakers ‎(I8)‎
Geboorte 5 juni 1911 26 31 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 17 januari 1999 ‎(Leeftijd 87)‎ Voorburg, Voorburg, Zuid-Holland, Nederland
-2 jaren

 
Johanna "Annie" Rotteveel ‎(I9)‎
Geboorte 25 juli 1909 26 30 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 28 maart 1993 ‎(Leeftijd 83)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Burgerlijk huwelijk: 22 november 1939 -- Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
#1
Zoon
Gezin met Cornelis "Kees" van Tol III
Partner
Cornelis "Kees" van Tol III ‎(I175)‎
Geboorte 14 oktober 1910 23 23 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 11 augustus 1971 ‎(Leeftijd 60)‎ Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland
-15 maanden

 
Johanna "Annie" Rotteveel ‎(I9)‎
Geboorte 25 juli 1909 26 30 Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 28 maart 1993 ‎(Leeftijd 83)‎ Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Burgerlijk huwelijk: 15 oktober 1952 -- Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland