Genealogie prikbord
Stamboom Fam. Ramakers
6 maart 2013 - 9:09:17

NEDERLANDS
Welkom op de stamboompagina van de familie Ramakers en aanverwante families.
De website wordt beheerd door Reinier Coenradus Vincentius Petrus Ramakers III, geboren in 1941.
Allereerst, een dankwoord aan alle familieleden die ik heb lastig gevallen en hebben bijgedragen aan het verzamelen van stamboominformatie.

Hoe het begon
Het stamboom onderzoek naar de namen Ramakers en Somers is door onze schoonzoon gestart in juni 2009. Hij heeft toen direct zijn vader en mij gemachtigd om de stamboom te kunnen bewerken. Sindsdien ben ik mij gaan bezighouden met stamboomonderzoek. Ik ontdekte de software van PHPGedView via de website van de dhr. C.W.F. Post, in juli 2012. Zonder zijn medewerking was het voor mij niet mogelijk geweest deze website op te zetten.
Ik ben dhr. Post dan ook veel dank verschuldigd voor alle hulp die hij heeft geboden.

Op deze website vindt u de gegevens die ik sinds 2009 heb verzameld van onder andere de families Ramakers, Rotteveel, Duits en Eilerts. Dit zijn de achternamen van mijn ouders en schoonouders.
Ook van veel verwante families zijn op deze site gegevens te vinden.

De database is het gemakkelijkst te doorzoeken via de knop “Detailgegevens” en dan kiezen voor “Personen”. U ziet dan een alfabetisch geordende lijst van achternamen.
De stamboom kunt u bekijken door via de knop "Overzichten" te klikken op "Interactieve stamboom".
Familieleden kunnen van mij een login verkrijgen via “Aanmelden”, waarmee alle of gedeelten van de informatie zichtbaar wordt.
Van elk persoon kunt u een persoonsblad inzien waarop, voor zover bekend, de gegevens staan betreffende o.a geboorte, huwelijk en overlijden. Verder kunt u er links aantreffen naar eventueel beschikbare foto´s of documenten. De gegevens van gezinnen zijn ondergebracht op gezinsbladen.

De gegevens van in leven zijnde personen zijn om privacy redenen afgeschermd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom wordt van hen alleen de voornaam en achternaam vermeld om toch een compleet overzicht te krijgen van een familie.
De genealogische en historische gegevens op deze pagina's zijn ontleend aan de originele bronnen in de archieven en van andere betrouwbare bronnen.

Alhoewel grote zorgvuldigheid in acht is genomen, is het mogelijk dat de informatie niet correct is of dat u liever bepaalde informatie niet vermeld ziet. Mocht dat het geval zijn, stuur mij dan een e-mail en ik zal de informatie aanpassen.

Er zijn nog vele onbeantwoorde vragen over personen en gezinnen. Ook ontbreken nog vele datums en aanvullende gegevens.
Als u aanvullingen, verbeteringen, foto's of informatie heeft over een van de achternamen, voorkomend in de stamboom, zijn deze van harte welkom.
Ik denk hierbij aan geboorte-, doop-, trouw- en overlijdenskaarten, liturgieen, geboorte-, trouw- en overlijdensberichten, bidprentjes, kopieën van trouwboekjes of ‎(familie)‎foto's met vermelding van de namen en/of jaar van de geportretteerden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Dank voor uw bezoek!
Reinier Ramakers

ENGLISH
Welcome to the genealogical page of the family Ramakers and related families.
The website is operated by Reinier Coenradus Vincentius Petrus Ramakers III, born in 1941.

First of all, thanks to all family members that I've approached and who have contributed to the collection of genealogical information.

How it started
The family tree research on the names Ramakers and Somers was started by our son-in-law in June 2009. He then directly authorized his father and me to access and edit the family tree.
Since then I have been working on researching the family tree.
I discovered the PHPGedView software through Mr. C.W.F. Post’s website in July 2012.
Without his co-operation it would have been impossible for me to set up this website.
I am indebted to Mr. Post for all the help he has provided.

On this website you will find the data I have collected since 2009, of, for example, the families Ramakers, Rotteveel, Duits and Eilerts. These are the surnames of my parents and parent’s in-law.
Many related families are also included on this site for information.

The database can be accessed easily using the button “Lists” and then by choosing "Individuals".
You will then see an alphabetical list of surnames.
The family tree can be viewed using the button "Charts“ and by clicking "Interactive tree".
Family members can obtain a login from me using "login" and then all or part of the information will become visible.
You will see a personal journal for each person, as far as is known, and details can be found on births, marriages and deaths, for example.
You will also find links to recommended, or any available, picture documents.
The family data is housed on family sheets.

The data of living persons is screened for privacy reasons, in accordance with the Data Protection Act. Therefore, only the first and last names are mentioned in order to get a complete overview of a family. The genealogical and historical data on these pages is taken from original sources in the archives and gathered from other reliable sources.

Although great care is taken, it is possible that the information is incorrect or you'd rather not have certain information displayed. If that is the case, please send me a mail and I will amend the information.
There are still many unanswered questions on the persons and families. Many dates and additional information are also still missing. If you have additions, corrections, pictures or information about any of the surnames appearing in the family tree then these are welcome. I am thinking of births, baptisms, marriages and death cards, liturgies, deaths and obituaries, copies of wedding booklets or ‎(family)‎ pictures with the names and dates of birth of the people portrayed. Many thanks in advance.

Thanks for your visit!
Reinier Ramakers
Statistieken van deze genealogie:
Favorieten in deze genealogie  (1)
Genealogie Reinier Ramakers

25 juli 2024 - 0:20:54
Bezoekteller:

Willekeurige afbeelding

Speel af/Stopvolgende afbeelding
Op deze dag, in het verleden...
GegevensGIVNDatumJaarlijkse gebeurtenisGebeurtenis
Bodt, Wilhelmina Catharina Maria Wilhelmina Catharina Maria25 juli 1867157Geboorte 
Dekkers, Jacobus Jacobus25 juli 1805219Geboorte 
Dekkers, Jacobus Jacobus25 juli 1805219Doop 
Kemeling, Johan Johan25 juli 1891133Overleden 
Marshall, Isaac Isaac25 juli 1842182Geboorte 
Rotteveel, Johanna "Annie" Johanna "Annie"25 juli 1909115Geboorte 
van der Zijden, Gerardus Johannes I Gerardus Johannes I25 juli 1833191Geboorte 

Aantal gebeurtenissen: 7
Achternamen Top 10
AchternaamSURNPersonen
1RamakersRAMAKERS91
2SomersSOMERS80
3MarshallMARSHALL45
4HulselmansHULSELMANS42
5CoolsCOOLS38
6van BeersBEERS32
7DraismaDRAISMA28
8GrootveldGROOTVELD27
9KemelingKEMELING25
10DuitsDUITS25
   Personen gevonden: 433
Totaal aantal namen: 10
Voornamen Top 10
Vrouw
NamenTel
Maria260
Johanna108
Cornelia70
Elisabeth58
Catharina53
Anna52
Wilhelmina51
Adriana47
Antonia41
Jacoba37
Man
NamenTel
Johannes137
Jacobus61
Cornelis58
Jan48
Antonius47
Adrianus42
Gerardus40
Petrus37
Hendrik37
Joannes33
Onbekend
NamenTel
Doodgeboren14
onbekend3
Magdalena1
Thomas1
Anna1
Sophia1
Maria1
Pia1
Onbekend1
Gerdina1